Как передавать в аренду продукты в магазине Shopify

Jak pronajímat produkty v obchodě Shopify

Aby bylo možné přidat možnost pronájmu jakéhokoli produktu zákazníkem, existuje aplikace BookThatApp.

Pro demonstraci možností aplikace vytvořili vývojáři demo obchod.

Zajímavou vlastností je možnost integrace rozvrhu pronájmu s Google Kalendářem.