LittleData: когда есть неточности в данных Shopify магазина и Google Analytics

LittleData: když se vyskytnou nepřesnosti v datech úložiště Shopify a Google Analytics

V tuto chvíli není integrace Shopify a Google Analytics dokončena.

Problém je v tom, že není možné plně sledovat všechny události internetového obchodu pouze na straně prohlížeče. Některé události se vyskytují na straně serveru Shopify a nejsou přístupné pro skripty Google Analytics.

K nápravě tohoto nedostatku společnost LittleData vyvinula řešení pro sledování všech událostí, a to jak na úrovni prohlížeče kupujícího, tak na úrovni serveru Shopify. Nashromážděné události se odesílají do Google Analytics.

Níže je tabulka, která ukazuje, jaké další výhody připojením získáte aplikace LittleData.

Tabulka srovnávající úroveň analytiky standardního řešení Shopify a LittleData. Základní data.

Essentials

Shopify

Littledata

Pageviews

Exact order volumes and revenue in GA

 

Accurate sales attribution to source of visit

 

Support for multi-currency and country stores

()

Demographics

 

Send data to UA and GA4

 

 

Tabulka srovnávající úroveň analytiky standardního řešení Shopify a LittleData. Internetové obchodování.

Ecommerce Behavior

Shopify

Littledata

Viewing products in a list

Product list view tracking as you scroll

 

Clicking on a product in the list

 

Product detail view

Product detail sent when a new variant is selected

 

Product image clicks

 

Add to cart

Remove from cart

Product social shares

 

Checkout steps

 

Orders

Orders sent server-side for 100% accuracy

 

Refunds

 

3rd party checkout attribution

 

 

Srovnání analýzy nakupujících mezi Shopify a LittleData

Customer info

Shopify

Littledata

Shopify Customer ID

 

Last transaction date

 

Payment Gateway

 

Purchase count

 

Lifetime Revenue

 

 

Efektivita řešení Shopify a LittleData pro aplikace s předplatným ReCharge a Bold

ReCharge or Bold Subscriptions

Shopify

Littledata

User attribution

 

Linking sales to marketing campaings

 

Subscription type differentiation

 

Automatic domain linking

 

Possibility to calculate Customer Lifetime Value

 

Possibility to calculate Subscriber Churn Rate

 

Possibility to calculate Subscriber Purchase Count

 

Segment sales by payment gateway

 

Automatically pull PPC data into Google Analytics

 

 

Efektivita řešení Shopify a LittleData pro aplikaci prostřednictvím UpSell a CrossSell od CartHook

Carthook

Shopify

Littledata

User attribution

 

Linking sales to marketing campaigns

 

Automatic domain linking

 

 

Efektivita řešení Shopify a LittleData pro sledování marketingové aktivity od Reference

Refersion

Shopify

Littledata

Track marketing revenue

 

Tracking affiliate marketing