Доступно родное приложение Mailchimp для интеграции с Shopify

Dostupná nativní aplikace Mailchimp pro integraci s Shopify

Nyní není nutné používat prostřednické programy.

Návod na připojení MailChimp k Shopify