Služby jsou poskytovány elektronicky. 

Lhůta pro připojení platebních bran je 1 den.

Časový harmonogram ostatních projektů závisí na složitosti služby a je sjednáván s každým zákazníkem zvlášť.

Časový harmonogram ostatních projektů závisí na složitosti služby a je sjednáván s každým zákazníkem zvlášť.